کرونا

تغییرساعات کاری شعبات صندوق پس انداز جاوید به منظور پیشگیری بیماری کرونا

تغییر ساعات کاری شعب جاوید

مدیرعامل صندوق پس انداز جاوید اعلام کرد که به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ساعات کارشعبات صندوق پس انداز جاوید کاهش پیدا کرد. براساس این  تصمیم ساعات کار صندوق  از روز شنبه مورخ 99/01/16 تا 99/01/23 از ساعت  8:30 صبح تا 12:30 خواهد بود.