لیست معوقات وام

سیستم بانکداری اینترنتی صندوق جاوید راه اندازی شد

بانکداری اینترنتی

مشتریان شعب صندوق پس انداز جاوید، می توانند بدون مراجعه به شعبه و از طریق اینترنت برخی امور قرض الحسنه از جمله، مشاهده کارکرد معین حساب، کارکرد معین وام، لیست تعهدات وام و همچنین لیست معوقات وام را انجام دهند. برای ورود به سامانه بر روی شعبه مورد نظر کلیک نمائید.