صندوقهای قرض الحسنه

شروع به کار درگاه پرداخت اینترنتی اقساط قرض الحسنه

درگاه پرداخت اینترنتی اقساط

درگاه پرداخت اینترنتی اقساط وام های اخذ شده از صندوقهای جاوید و چند صندوق دیگر تهران راه اندازی گردید.

مشتریان گرامی صندوق ها و شعبات ذیل میتوانند از این پس مبالغ قسط وام خود را از طریق اینترنتی و در این صفحه از سایت صندوق جاوید پرداخت نمایند.