درگاه پرداخت اینترنتی

شروع به کار مجدد واریز اینترنتی به حسابهای قرض الحسنه صندوق پس انداز جاوید

درگاه واریز اینترنتی به حسابهای قرض الحسنه صندوق پس انداز جاوید بعد از وقفه ای شروع به کار کرد.

راه اندازی درگاه واریز اینترنتی به حسابهای قرض الحسنه

درگاه واریز اینترنتی به حسابهای قرض الحسنه

درگاه واریز اینترنتی به حسابهای شعبات صندوق قرض الحسنه جاوید راه اندازی گردید.

شروع به کار درگاه پرداخت اینترنتی اقساط قرض الحسنه

درگاه پرداخت اینترنتی اقساط

درگاه پرداخت اینترنتی اقساط وام های اخذ شده از صندوقهای جاوید و چند صندوق دیگر تهران راه اندازی گردید.

مشتریان گرامی صندوق ها و شعبات ذیل میتوانند از این پس مبالغ قسط وام خود را از طریق اینترنتی و در این صفحه از سایت صندوق جاوید پرداخت نمایند.