نظرسنجی و رای گیری

برای پرداخت اقساط بیشتر از کدام شیوه استفاده می نمائید؟

حضوری شعب جاوید
17% (5 votes)
اینترنت بانک جاوید
28% (8 votes)
لینک پرداخت اقساط جاوید
28% (8 votes)
حضوری شعب بانک ملت
0% (0 votes)
خودپرداز بانک ملت
14% (4 votes)
اینترنت بانک ملت
7% (2 votes)
موبایل بانک ملت
7% (2 votes)
تمام آرا: 29