نقشه دسترسی صندوقهای قرض الحسنه جاوید

صندوق قرض الحسنه جاوید طالقانی:

خیابان طالقانی بین چهارراه موسوی ( فرصت ) و مفتح، روبروی اتاق بازرگانی، پلاک 256

مشاهده نقشه دسترسی صندوق قرض الحسنه جاوید شعبه طالقانی در یک نقشه بزرگتر