بانک مرکزی برای کاهش حباب بازار ارز و سکه چه کرد؟

تهران-ایرنا- بانک مرکزی در هفته‌های اخیر اقدامات مختلفی برای مقابله با حبابی شدن بازارهای سکه و ارز انجام داد که عرضه سکه طرح جدید رفاه، انتشار اوراق سکه در بورس و انتشار اوراق گواهی ارزی از مهم‌ترین این اقدامات برای جلوگیری از تشدید و همچنین کاهش حباب قیمتی در بازارهای سکه و ارز بوده است.

نگارنده: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency