طریقه پرداخت اقساط وام

وام گیرندگان محترم جهت واریز اقساط وام خود میتوانند به طرق ذیل اقدام نمایند:

1- از قسمت بانکداری اینترنتی وارد یکی از صندوقهای قرض الحسنه پس انداز جاوید شده( فقط صندوق های صف ، طالقانی ، ظهیرالاسلام) با انتخاب اینترنت بانک و وارد کردن نام کاربری و رمزعبور منو پرداخت قسط را انتخاب کرده و قسط وام مورد نظر را پرداخت می کنید.

2- از قسمت بانکداری اینترنتی وارد یکی از صندوقهای قرض الحسنه پس انداز جاوید شده (تمامی صندوق ها) با انتخاب پرداخت اینترنتی اقساط و باز شدن فرم مربوطه قسط خود را پرداخت نمائید.

3- اگر یکی از کارتهای عضو شتاب (به غیر از بانک ملت) را در اختیار دارید به یکی از خود پردازهای (ATM)  بانک ملت مراجعه نمایید. کارت خود را داخل خودپرداز قرار داده و رمز خود را وارد نمایید---------گزینه انتقال وجه را انتخاب نمایید-------گزینه سایر کارتها را انتخاب نمایید -------- شماره کارت ارائه شده بنام صندوق پس انداز جاوید را ثبت نمایید ---------- مبلغ یک قسط از وام خود را ثبت نمایید -------- شماره شناسه را ثبت نمایید --------- نام صندوق پس انداز جاوید را مشاهده مینمایید -------- پس از تایید نهایی رسید خود را بردارید. (تنها خودپرداز بانک ملت)      

4- اگر کارت عضو شتاب بانک ملت را در اختیار دارید به یکی از خودپردازهای (ATM) بانک ملت مراجعه کنید.کارت خود را داخل خودپرداز قرار داده و رمز خود را وارد نمایید --------- گزینه انتقال وجه را انتخاب نمایید -------- گزینه حساب اصلی کارت را انتخاب نمائید -------- گزینه سایر حساب های متمرکز را انتخاب نمایید --------- شماره حساب ارائه شده بنام صندوق پس انداز جاوید را ثبت نمایید --------- مبلغ یک قسط از وام خود را ثبت نمایید ------- پس از تایید نهایی رسید خود را بردارید.

5- در صورت نصب اپلیکیشن همراه بانک ملت از گزینه حواله بانکی------ بانک ملت را انتخاب نمایید-------- شماره حساب ارائه شده بنام صندوق پس انداز جاوید را در قسمت مقصد ثبت نمایید -------- مبلغ یک قسط و شماره شناسه ثبت و تائید نمائید.